Anafilaksja jest wylacznie tylko – sprawa alergiczna

ALERGIE Anafilaksja jest wyłącznie tylko – sprawą alergiczną. Ten rodzaj alergii, zwany anafilaksją, powstaje przede wszystkim w warunkach doświadczalnych. Niektórzy nazywają anafilaksję patergią alergiczną swoistą. Do anafilaksji należą również alergie w chorobach zakaźnych i choroby alergiczne w ścisłym znaczeniu tego słowa. Zmienione oddziaływanie ustroju na bodźce zewnętrzne, w szczególności na czynniki chorobotwórcze, wiąże się ściśle ze zmianą wrażliwości na te czynniki. W bardzo wielu przypadkach oddziaływanie ustroju jest wzmożone wskutek zwiększonej wrażliwości na pewien czynnik, co pokrywałoby się z anafilaksją. Jednak nieprawidłowe oddziaływanie ustroju może iść także w innym kierunku, a mianowicie oddziaływanie na pewien czynnik może być zmniejszone. Te odchylenia mogą być wynikiem nabytej zmiany wrażliwości wskutek swoistego uczulenia albo też wrodzonej właściwości ustroju jako cechy dziedzicznej. [hasła pokrewne: wampiry i świry cda, paradygmaty zdrowia, usg tarczycy bydgoszcz ]

Powiązane tematy z artykułem: paradygmaty zdrowia usg tarczycy bydgoszcz wampiry i świry cda