Dendryty

Dendryty natomiast zwoju rdzeniowego kierują się ku narządom ciała, a połączywszy się z korzonkiem brzusznym tworzą razem nerw rdzeniowy (nervus spinalis). Tak się przedstawia w zarysie układ stosunków wzdłuż całej cewy rdzeniowej, z wyjątkiem jej końca głowowego. Koniec ten, stanowiący zawiązek mózgowia, posiada początkowo postać trzech pęcherzyków, zwanych – pęcherzykami mózgowymi. Pęcherzyk najbardziej wysunięty ku przodowi ma nazwę – przodomózgowia (prosencephalon), pęcherzyk środkowy – śródmózgowia (mesencephalon ) i wreszcie pęcherzyk ostatni, łączący się z zawiązkiem rdzenia kręgowego, zwie się – zamózgowiem (rhombencephaion) . Nader ważną cechą przodomózgowia jest to, że tworzy ono dwa symetryczne uwypuklenia, stanowiące zaczątki siatkówek obu oczu oraz nerwów wzrokowych. z umięśnieniem somatycznym, towarzyszą glioblasty. Nieco później przodomózgowie ulega podziałowi. na dwa pęcherzyki wtórne, z których jeden, położony na przedzie, nosi nazwę – kresomózgowia(telencephalon), pęcherzyk zaś tylny nazywamy – międzymózgowiem(diencephalon). [hasła pokrewne: tasiemiec szczurzy, usg tarczycy bydgoszcz, dermotan cena ]

Powiązane tematy z artykułem: dermotan cena tasiemiec szczurzy usg tarczycy bydgoszcz