Liraglutyd i skutki sercowo-naczyniowe w cukrzycy typu 2 ad 6

Zmiany w stosowaniu leków przeciwcukrzycowych podczas badania przedstawiono w Tabeli S4 Dodatku Uzupełniającego. Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego
Istniały znaczące średnie różnice między grupą liraglutydową a grupą placebo w zmianie od wartości wyjściowej do 36 miesięcy w następujących zmiennych: utrata masy ciała wynosiła 2,3 kg (95% CI, 2,5 do 2,0), wyższa w grupie liraglutydowej, skurczowe ciśnienie krwi wynosiła 1,2 mm Hg (95% CI, 1,9 do 0,5) niższa w grupie liraglutydu, rozkurczowe ciśnienie krwi wynosiło 0,6 mm Hg (95% CI, 0,2 do 1,0) było wyższe w grupie liraglutydowej, a częstość akcji serca wynosiła 3,0 uderzenia minuta (95% CI, 2,5 do 3,4) wyższa w grupie liraglutydu (ryc. S5B, S5C i S5D w dodatkowym dodatku). Stosowanie leków sercowo-naczyniowych na początku badania i podczas badania przedstawiono w tabeli S4 w dodatkowym dodatku.
Wyniki mikrokrążenia
Częstość występowania złożonego wyniku epizodów mikrokrążenia nerek lub siatkówki była mniejsza w grupie liraglutydowej niż w grupie placebo (współczynnik ryzyka, 0,84; 95% CI, 0,73 do 0,97, P = 0,02), różnica, która była częstość występowania nefropatii w grupie liraglutydowej (1,5 vs. 1,9 zdarzenia na 100 pacjento-lat obserwacji, współczynnik ryzyka, 0,78, 95% CI, 0,67 do 0,92, P = 0,003) (Tabela 1). Częstość występowania zdarzeń związanych z retinopatią była nieznacznie wyższa w grupie liraglutydowej niż w grupie placebo (0,6 vs. 0,5 zdarzenia na 100 pacjento-lat, współczynnik ryzyka, 1,15, 95% CI, 0,87 do 1,52, P = 0,33).
Bezpieczeństwo i zdarzenia niepożądane
Tabela 2. Tabela 2. Wybrane zdarzenia niepożądane zgłaszane podczas próby. Zdarzenia niepożądane wymieniono w Tabeli 2. Całkowite wskaźniki łagodnych lub złośliwych nowotworów były wyższe w grupie liraglutydowej niż w grupie placebo, ale różnica nie była znacząca (ryc. S6 w dodatku uzupełniającym). Było 13 pacjentów z rakiem trzustki w grupie liraglutydu i 5 w grupie placebo. Dodatkowe dane dotyczące raka trzustki podano w tabeli S5 w dodatkowym dodatku. W grupie liraglutydowej było mniej pacjentów z rakiem prostaty niż w grupie placebo (26 vs. 47), a także mniej pacjentów z białaczką (5 vs 14) (ryc. S6 w dodatku uzupełniającym). Rdzeniowy rak tarczycy nie wystąpił u żadnego z pacjentów w grupie liraglutydu iu w grupie placebo. Poziomy kalcytoniny w czasie były podobne w obu grupach (dane nie przedstawione).
Ostre zapalenie trzustki wystąpiło u 18 pacjentów w grupie liraglutydu iu 23 osób w grupie placebo. Średnie poziomy amylazy i lipazy w surowicy były wyższe w grupie liraglutydowej niż w grupie placebo (ryc. S7 w dodatku uzupełniającym). Ostra kamica żółciowa częściej występowała w przypadku liraglutydu niż w grupie placebo (u 145 vs. 90 pacjentów), w tym w ciężkich przypadkach (u 40 vs. 31). Podczas próby mniej pacjentów w grupie liraglutydu było leczonych lekami hipoglikemizującymi (insuliną, sulfonylomocznikiem i glinidami) niż w grupie placebo (Tabela Ciężka hipoglikemia wystąpiła u 114 pacjentów w grupie leczonej liraglutydem iu 153 osób w grupie placebo (wskaźnik częstości 0,69; 95% CI, 0,51 do 0,93). Podobnie, współczynnik szybkości potwierdzonej hipoglikemii (poziom glukozy w osoczu, <56 mg na decylitr [3,1 mmol na litr]) wynosił 0,80 (95% CI, 0,74 do 0,88) [podobne: viagra bez recepty w aptece, jack russell terrier allegro, paradygmaty zdrowia ]

Powiązane tematy z artykułem: jack russell terrier allegro paradygmaty zdrowia viagra bez recepty w aptece