Lizyny szybko rozszczepiaja powtórnie wprowadzone bialko

Lizyny szybko rozszczepiają powtórnie wprowadzone białko. -Teoria ta znajduje poparcie w fakcie, że pepton wprowadzony dożylnie zwierzętom wywołuje u nich wstrząs zupełnie przypominający wstrząs anafilaktyczny. Powstaje mianowicie obniżenie ciepłoty ciała, spadek ciśnienia krwi; leukopenia, obniżenie jej krzepliwości, duszność i rozedma płuc. Te objawy dały powód Widalowi uważać wstrząs anafilaktyczny jako tzw. napad (kryzę) powstający z powodu zaburzeń w czynności wątroby i nagromadzenia się w ustroju azotu resztkowego. Zwierzęta, które przebyły wstrząs anafilaktyczny, są mało wrażliwe na wprowadzenie peptonu. Jeżeli zaś pepton wprowadzimy zwierzętom uczulonym, to występuje odczulenie. Przytoczone jednak teorie posiadają słabe miejsca. Mianowicie w teorii Frkdbergera na plan pierwszy wysuwa się sprawa wiązania dopełniacza podczas wstrząsu anafilaktycznego. [patrz też: usg tarczycy bydgoszcz, trening umiejętności społecznych dla dzieci, viagra bez recepty w aptece ]

Powiązane tematy z artykułem: trening umiejętności społecznych dla dzieci usg tarczycy bydgoszcz viagra bez recepty w aptece