Sprawa spadku dopelniacza

Sprawa spadku dopełniacza występuje jednak nie w czasie- wstrząsu, a raczej po nim i szczyt spadku przypada w kilka godzin po wprowadzeniu powtórnej dawki białka dlatego też spadek we krwi dopełniacza nie jest przyczyną wstrząsu, a jego skutkiem. Fakt wytwarzania się anafilatoksyny in vitro w postaci azotowych wytworów przemiany białka również został zachwiany, gdyż takie jadowite produkty można uzyskać przez dodanie do surowicy agaru lub kaoliny i innych adsorbujących ciał, przy których nie wytwarzają się nowe wytwory azotowe. Teorie humoralne znalazły jednak duże poparcie w teoriach fizyko- chemicznych. Posłużyło do tego odkrycie Bordeta. Bordet mianowicie stwierdził, że jeżeli do surowicy dodać zawiesiny agaru, zostawić na 2-3 godziny w cieplarce, a później odwirować, to surowica taka wprowadzona morskiej §wince wywoła wstrząs identyczny z wstrząsem anafilaktycznym. Friedberger wytłumaczył to zjawisko na korzyść swojej teorii, mianowicie że powstaje rozkład białka agarowego, w wyniku czego wytwarzają się ciała trujące, analogiczne do anafilatoksyny. Jednak dalsze badania Bordet wykazały, że jeżeli dodamy oczyszczony agar zawierający zaledwie 0,02% białka, to efekt wstrząsowy wygląda tak samo, mimo że wprowadzono śwince morskiej azotu nie więcej niż 0,01 mg. Wykazano dalej, że zjawisko Border można otrzymać z surowicą, do . której dodano skrobi lub insuliny, zawierającej ślady białka. [hasła pokrewne: telefon zaufania hiv zielona góra, telefon zaufania hiv, telefon zaufania hivia Kraków ]

Powiązane tematy z artykułem: mezenchyma telefon zaufania hiv usg tarczycy bydgoszcz