Utrzymanie tempa w czasach – ustawa o niedyskryminacji w zakresie informacji genetycznej z 2008 r ad

Naukowcy ukończyli sekwencję referencyjną ludzkiego genomu w kwietniu 2003 r. I opracowali mapę genetycznej zmienności genetycznej człowieka, która znacznie przyspieszyła poszukiwania genów związanych z podatnością na powszechne choroby. Testy genetyczne obejmują obecnie ponad 1500 warunków, z których większość rozwija się w obszarze powszechnych chorób. Ponieważ wiele z tych testów staje się dostępnych w klinice, a niektóre nawet są oferowane bezpośrednio konsumentom, ochrona GINA nie może być już odrzucona jako przedwczesna; szybko zaczęli wydawać się niezbędni, by Amerykanie mogli w pełni wykorzystać wyczekiwaną erę spersonalizowanej medycyny. Jednak w systemie politycznym, który może lepiej odpowiadać na sytuacje kryzysowe niż promowanie profilaktyki, prawodawcy rzadko są w stanie optymalnie wykorzystać potencjalne skutki pojawiających się technologii. Dzięki staraniom kluczowych prawodawców, ich sztabów i zwolenników, takich jak Koalicja na rzecz Genetycznej Uczciwości, GINA w końcu zebrała przytłaczające wsparcie dwupartyjne w obecnym Kongresie. Jednym ze srebrnych aspektów powolnego postępu GINA w Kongresie jest wiele możliwości, jakie oferuje kształcenie decydentów o potencjale medycyny genomicznej i wyzwaniach, którym trzeba sprostać, jeśli mamy zdać sobie sprawę z tego potencjału.
GINA jest pierwszym dużym nowym aktem praw obywatelskich nowego stulecia – powiedział senator Edward Kennedy (D-MA), który współtworzył GINĘ w Senacie z senatorem Olympia Snowe (R-ME). Dyskryminacja w ubezpieczeniach zdrowotnych i obawa przed potencjalną dyskryminacją zagrażają zarówno zdolności społeczeństwa do korzystania z nowych technologii genetycznych w celu poprawy zdrowia ludzkiego, jak i umiejętności prowadzenia badań niezbędnych do zrozumienia, leczenia i zapobiegania chorobom genetycznym – powiedział Kennedy.
Dla pewności, niektóre zabezpieczenia istniały przed GINA. Na przykład ustawa o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych z 1996 r. Wprowadziła pewne ograniczenia w zakresie wykorzystywania informacji genetycznych przy ustalaniu składek i określaniu uprawnień do świadczeń w planach zdrowia grupowego. GINA wzmocni te zabezpieczenia, ograniczając zdolność ubezpieczycieli do wykorzystywania informacji genetycznych do podnoszenia stawek dla całej grupy oraz poprzez rozszerzanie ochrony na indywidualne plany ubezpieczeń zdrowotnych. Również przed przejściem przez GINA wiele państw wprowadziło ustawy przeciwko dyskryminacji genetycznej, która różniła się znacznie pod względem zakresu i stopnia ochrony. GINA ustala teraz ogólnokrajowy poziom ochrony, ale nie stosuje przepisów państwowych, które zapewniają jeszcze szersze zabezpieczenia.
Pomimo historycznych zabezpieczeń zapewnianych przez GINA, przyznajemy, że prawo nie jest doskonałe i nie idzie tak daleko, jak wiele organizacji i rodzin marzyło. Początkowo niektórzy mieli nadzieję na objęcie ochroną osób, u których zdiagnozowano chorobę genetyczną – nie tylko tych, których testy wykazują genetyczną podatność na choroby. Taki przepis miał jednak dwie istotne wady, jedną ekonomiczną i jedną etyczną. Po pierwsze, spowodowałoby to poważne zakłócenie na indywidualnym rynku ubezpieczeń zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych, który obecnie ubezpiecza na podstawie zdiagnozowanych chorób. Po drugie, byłoby całkowicie niesprawiedliwe traktowanie pacjentów z chorobami genetycznymi inaczej niż osoby, których choroby są nienautetyczne lub mają nieznane przyczyny
[hasła pokrewne: szpital pruszków wrzesin, komora trzecia, jack russell terrier allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: jack russell terrier allegro komora trzecia szpital pruszków wrzesin