w chorobach alergicznych i wstrzasie anafilaktycznym histamina odgrywa duza role

Wszystko to dowodzi, że w chorobach alergicznych i wstrząsie anafilaktycznym histamina odgrywa dużą rolę. W związku z teorią histaminową powstawania spraw alergicznych zaczęto szukać sposobów odczulenia ustroju na histaminę. Próbowano więc li chorych na alergie. osiągnąć odczulenie na histaminę za pomocą wstrzykiwań histaminy podskórnych i doskórnych, skaryfikacji i metodą jontoforezy histaminowej. Obok pewnych sukcesów częściej obserwowano niepowodzenia, tak że dziś histaminoterapia w chorobach alergicznych została prawie całkiem zarzucona. Wykazano dalej, że : ciągi wodne różnych narządów zawieraj enzym, tzw. histaminazę, która ma własności rozkładania histaminy. Próbowano -ją stosować celem zobojętniania nadmiaru histaminy robach typu anafilaktycznego. Po pierwszych wynikach zachęcających zanotowano długą serię niepowodzeń. Próbowano następnie pewnych aminokwasów, jak histydyna, arginina, cysteina i niektóre pochodne guanidyny. Lecz aminokwasy te in vivo nie wykazały działania przeciwhistaminowego i przeciwanafilaktycznego. Ciała przeciwhistaminowe, otrzymane później syntetycznie, nie okazały się bardziej czynne. Do nich należy preparat antergan i neoantergan. Działanie przeciwhistaminowe ,tych preparatów zwalczają on wtórne objawy towarzyszące wstrzyknięciu histaminy, jak przekrwienie twarzy, przyśpieszenie tętna, spadek ciśnienia tętniczego, poza tym zmniejszają wydzielanie soku żołądkowego i przepuszczalność naczyniową. W bardzo wielu przypadkach leczenie preparatami przeciwhistaminowymi zawodzi, wskazywałoby, że objawy chorób alergicznych są związane nie tylko z histaminą, lecz i z innymi czynnikami, z których niektóre są już poznane, -inne zaś czekają na wyjaśnienie. [patrz też: dermotan cena, paradygmaty zdrowia, szpital pruszków wrzesin ]

Powiązane tematy z artykułem: dermotan cena paradygmaty zdrowia szpital pruszków wrzesin