Badanie kliniczne szczepionki H5N1 z całkowitym wirusem pochodzącej z hodowli komórkowej

Powszechne infekcje ptasich gatunków wirusem ptasiej grypy H5N1 i ich ograniczone rozprzestrzenianie się na ludzi sugerują, że wirus może powodować pandemię u ludzi. Istnieje pilna potrzeba szczepionki H5N1, która jest skuteczna przeciwko rozbieżnym szczepom wirusa H5N1. Metody
W randomizowanym badaniu zwiększania dawki w fazie i 2 z udziałem sześciu podgrup badaliśmy bezpieczeństwo szczepionki przeciw całemu wirusowi H5N1 wytworzonej na hodowlach komórek Vero i określiliśmy jej zdolność do indukowania przeciwciał zdolnych do neutralizowania różnych szczepów H5N1. Podczas dwóch wizyt w odstępie 21 dni, 275 ochotników w wieku od 18 do 45 lat otrzymało dwie dawki szczepionki, z których każda zawierała 3,75 .g, 7,5 .g, 15 .g lub 30 .g antygenu hemaglutyniny z adiuwantem ałunowym lub 7,5 .g lub 15 .g antygen hemaglutyniny bez adiuwantu. Analizę serologiczną przeprowadzono na początku badania oraz w dniach 21 i 42.
Wyniki
Szczepionka indukowała neutralizującą odpowiedź immunologiczną nie tylko przeciwko szczepowi wirusa kladu (A / Vietnam / 1203/2004), ale także przeciwko szczepom kladu 2 i 3. Zastosowanie adiuwantów nie poprawiło odpowiedzi przeciwciał. Maksymalne odpowiedzi na szczep szczepionkowy uzyskano dla preparatów zawierających 7,5 .g i 15 .g antygenu hemaglutyniny bez adiuwantu. Łagodny ból w miejscu wstrzyknięcia (u 9 do 27% pacjentów) i ból głowy (u 6 do 31% pacjentów) były najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi zidentyfikowanymi dla wszystkich preparatów szczepionek.
Wnioski
Dwudawkowy reżim szczepionkowy zawierający 7,5 .g lub 15 .g antygenu hemaglutyniny bez adiuwanta indukował przeciwciała neutralizujące przeciwko różnym szczepom wirusa H5N1 u wysokiego odsetka osobników, co sugeruje, że może to być użyteczna szczepionka H5N1. (Numer ClinicalTrials.gov, NCT00349141.)
Wprowadzenie
Możliwe jest pojawienie się nowej pandemii grypy u ludzi wywołanej szczepem wirusa ptasiej grypy. Szczepienie przeciwko grypie pandemicznej jest uważane za najskuteczniejszą opcję ograniczenia rozprzestrzeniania się. Jednak konwencjonalne podejścia do wytwarzania szczepionek przeciwko grypie mają szereg wad i budzą obawy, czy wystarczające ilości skutecznej szczepionki można udostępnić odpowiednio wcześnie na początku pandemii, aby wywrzeć znaczny wpływ na zdrowie publiczne. Ponadto, badania kliniczne konwencjonalnych preparatów szczepionki typu split bez adiuwantu wykazały słabą immunogenność. [23] Zasugerowano, że szczepionki z całych wirusów mogą być bardziej immunogenne niż szczepionki typu split-virus lub podjednostki w uprzednio nieszczepionych osobnikach.4, 5 Pierwsze badanie kliniczne szczepionki przeciwko wirusowi ptasiej grypy H5N1 wykazało, że znacznie zmniejszona dawka antygenu (10 .g) z preparatem ałunu wywołuje serokonwersję u prawie 100% osobników.
Wszystkie te badania przeprowadzono na szczepionkach wytwarzanych konwencjonalnymi metodami (tj. Z użyciem zarodkowych jaj kurzych i zmodyfikowanych, atenuowanych wirusów reasortantów wytwarzanych przez genomię odwróconą) .7 Opracowaliśmy strategię rozwoju szczepionki H5N1, która obejmuje zastosowanie wirusa typu dzikiego (tj. szczepu krążącego w przyrodzie) hodowanego w hodowli komórkowej Vero
[podobne: tasiemiec szczurzy, mezenchyma, tasiemiec uzbrojony objawy ]

Powiązane tematy z artykułem: mezenchyma tasiemiec szczurzy tasiemiec uzbrojony objawy