Doual Rivaroxaban w leczeniu objawowej zatorowości płucnej AD 5

Charakterystyka leczenia. W grupie leczonej standardowo, mediana czasu leczenia enoksaparyną wynosiła 8 dni ( odstęp międzykwartylny, 6 do 11), a INR na końcu leczenia enoksaparyną wynosiło 2,0 lub więcej u 83% pacjentów. Procent czasu, podczas którego INR był w zakresie terapeutycznym (2,0 do 3,0) wynosił 62,7%; odpowiednie wartości procentowe dla INR powyżej 3,0 i poniżej 2,0 wynosiły 15,5% i 21,8%. Procent czasu w zakresie terapeutycznym wahał się od 57,8% (w ciągu pierwszego miesiąca) do 72,7% (w miesiącu 11). W grupie rywaroksabanu przestrzeganie leczenia wyniosło ponad 80% u 94,2% pacjentów.
W wyniku zakończenia badania opartego na zdarzeniach czas leczenia był krótszy niż zamierzony u 125 pacjentów (5,2%) w grupie rywaroksabanu i 132 pacjentów (5,5%) w grupie leczonej standardowo. W sumie 8 pacjentów (0,3%) w grupie rywaroksabanu i 10 pacjentów (0,4%) w grupie leczonej standardowo straciło czas obserwacji.
Wyniki kliniczne
Tabela 3. Tabela 3. Wyniki kliniczne. Rysunek 2. Ryc. 2. Skumulowane wskaźniki pierwotnej skuteczności i bezpieczeństwa oraz częstości krwawień. Skróty Kaplan-Meier dla łącznej wyjściowej skuteczności objawowej nawrotowej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (P = 0,003 dla nie gorszej jakości) (panel A), dla głównego złożonego wyniku bezpieczeństwa dużego lub istotnego klinicznie krwawienia (P = 0,23) (panel B) i dużego krwawienia (P = 0,003) (panel C).
Wyniki kliniczne przedstawiono w Tabeli 3. U około 491 pacjentów w grupie leczonej rywaroksabanem iu 453 pacjentów w grupie leczonej standardowo podejrzewano nawrót żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej o podłożu niezłośliwym. Pierwotny wynik skuteczności wystąpił u 50 pacjentów (2,1%) w grupie rywaroksabanu w porównaniu z 44 pacjentami (1,8%) w grupie leczonej standardowo, dla współczynnika ryzyka 1,12 (95% przedział ufności [CI], 0,75 do 1,68 ; P = 0,003 dla jednostronnego marginesu nierówności 2,0 i P = 0,57 dla wyższości). Do dnia 21, na końcu podawania rywaroksabanu dwa razy na dobę, główny wynik skuteczności wystąpił u 18 pacjentów (0,7%) w grupie rywaroksabanu iu 21 pacjentów (0,9%) w grupie leczonej standardowo (Figura 2A). Wyniki analiz dotyczących leczenia i protokołów były podobne jak w analizie zamiar-do-leczenia, przy współczynnikach ryzyka 1,12 (95% CI, 0,73 do 1,72) i 1,07 (95% CI, 0,70 do 1,63) , odpowiednio (dane nie pokazane).
Częstość występowania nawrotowej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów z ograniczoną anatomicznie, pośrednią lub rozległą zatorowością płucną na początku badania wynosiła odpowiednio 1,6% (5 z 309 pacjentów), 2,5% (35 z 1392) i 1,7% (10 z 597) grupa rywaroksabanu i 1,3% (4 z 299), 2,2% (31 z 1424) i 1,4% (8 z 576) odpowiednio w grupie leczonej standardowo.
Główny wynik bezpieczeństwa, pierwszy poważny lub istotny klinicznie epizod krwawienia, wystąpił u 249 pacjentów (10,3%) w grupie rywaroksabanu w porównaniu z 274 pacjentami (11,4%) w grupie leczonej standardowo (współczynnik ryzyka, 0,90; CI, 0,76 do 1,07; P = 0,23) (rys. 2B)
[więcej w: paradygmaty zdrowia, tasiemiec uzbrojony objawy, termoablacja ultradźwiękowa ]

Powiązane tematy z artykułem: paradygmaty zdrowia tasiemiec uzbrojony objawy termoablacja ultradźwiękowa