Gruczoly chlonne sieciowe

Gruczoły chłonne sieciowe(lmphgl. omentales) są umieszczone w sieci większej, a także w więz. żołądkowo-śledzionowym (lig. gastrolienale). 23. – Grr. chł. krezkowe(Lmphgl. mesentericae} stanowią niezwykle ważny zespół należący do jelita (zarówno cienkiego, jak i okrężnicy), umieszczony między obiema błaszkami krezki jelitowej. O liczbie ich niech świadczy fakt, że u konia w krezce okrężniczej znaleziono 6000 oddzielnych grr. chłonnych Grr. chłonne krezkowe pracują w ścisłym związku z grudkami i z płytkami chłonnymi, umieszczonymi w obrębie ścian jelita. Naczynia chłonne łączące je pełnią ważną funkcję odprowadzania z jelit tłuszczów pod postacią zawiesiny, nadającej chłonce wygląd mlekowaty (chylus f). 24. – Gr r. c hł. przyślepe(lmphgl. coecales) stanowią część gruczołów krezkowych należących specjalnie do okolicy jelita ślepego. 25. – Gr r. chł. prostnicze (lmphgl. rectales) oraz – gr r. chł. odbytnicze (lmphgl. anales) zbierają chłonkę z końcowego odcinka przewodu pokarmowego. [patrz też: usg tarczycy bydgoszcz, dieta dukana faza 1 produkty, oczyszczanie jelita grubego domowymi sposobami ]

Powiązane tematy z artykułem: dieta dukana faza 1 produkty oczyszczanie jelita grubego domowymi sposobami usg tarczycy bydgoszcz