Gruczoly

Rozumie się samo przez się, że powyższy wykaz może być uważany jedynie za ogólnikowy, gdyż zasadniczo każdy ssak posiada swoisty stan rzeczy, nie nadający się do syntetycznego ujęcia. Na zakończenie kilka słów o tzw. – gruczołach krwiochłonnych (glae. haemolyrnphaticae). Gruczoły te, występujące jedynie u Przeżuwaczy, wykazują budowę zwykłych gruczołów chłonnych, skutkiem jednak uwstecznienia naczyń doprowadzających i odprowadzających oraz nawiązania ściślejszej łączności z nn. krwionośnymi przyjęły charakter pokrewny śledzionie. Występują one głównie w sąsiedztwie aorty i pełnią prawdopodobnie rolę ośrodków, w których podlegają zagładzie erytrocyty. Zbliżonymi do gruczołów chłonnych zwykłych są tzw. – gr r. chłonne czerwone, występujące u wielu ssaków; charakteryzuje je obecność erytrocytów, pochodzących z zatok chłonnych. G. [podobne: termoablacja ultradźwiękowa, pomysł na zdrową kolację, mezenchyma ]

Powiązane tematy z artykułem: mezenchyma pomysł na zdrową kolację termoablacja ultradźwiękowa