Istota szara rdzenia nie posiada budowy jednorodnej

Istota szara rdzenia nie posiada budowy jednorodnej. Przeciwnie, wykazuje ona zróżnicowanie, które nie we wszystkich szczegółach może być chwilowo wyjaśnione. A więc w. obrębie słupa brzusznego znajdujemy duże komórki nerwowe, tworzące szereg – jąder ruchowych rdzenia . Neuryty komórek jąder ruchowych opuszczają niebawem istotę szarą, . przedzierają się następnie w kierunku brzusznym poprzez istotę białą i wreszcie opuszczają rdzeń kręgowy, tworząc większość włókien, wchodzących w skład korzonka brzusznego. Ponieważ w dalszym ciągu neuryty te nawiążą ścisłą łączność z miocytami prążkowanymi pochodzenia somatycznego , możemy zatem komórki te określić mianem – neuronów somatyczno-ruchowych. U podstawy słupa brzusznego albo w zrębie słupa bocznego znajdujemy drugie, ale znacznie mniejsze skupienie neuronów. Jest to – jądro współczulne rdzeniowe(nucleus sympathics. n. iruermedio-Iateralie). I) Pod nazwą – jąder (nuclei) będziemy stale rozumieć skupienia komórek nerwowych o identycznej budowie i jednakowym znaczeniu czynnościowym. [patrz też: komora trzecia, test inteligencji emocjonalnej golemana, mezenchyma ]

Powiązane tematy z artykułem: komora trzecia mezenchyma test inteligencji emocjonalnej golemana