istote neuronu mozemy sprowadzic do elementu komórkowego

W ten sposób istotę neuronu możemy sprowadzić do elementu komórkowego, wyspecjalizowanego w pośredniczeniu między narządami odbiorczymi (receptory) i narządami wykonawczymi (efektory). W przypadkach naj prostszych stosunek ten możnaby wyrazić następującym W rzeczywistości sprawa przedstawia się znacznie zawilej, głównie przez to, że liczba neuronów, biorących udział w przekazywaniu podniety z receptora na efektor, bywa znacznie większa i nie zawsze w wyniku podrażnienia narządu odbiorczego musi nastąpić reakcja efektora, równie bowiem dobrze odpowiedzią neuronu na bodziec zmysłowy może być blokada przekazanej podniety w obrębie neuronu, nie powodująca żadnych reakcji w narządach wykonawczych (albowiem hamowanie jest taką samą działalnością nerwową, jak stany pobudzenia). Istota prądu nerwowego- nie jest dotychczas ostatecznie wyjaśniona, wiele przemawia jednak za tym, że polega on głównie na nader szybkich procesach rozpadu i odbudowy nieznanych nam bliżej składników neuronu, które wypowiadają się przez powstanie słabego prądu nerwowego, przenoszącego się wzdłuż neurytu i dendrytów . Należy to rozumieć w ten sposób, że w stanie spoczynku istnieje różnica potencjału między stroną zewnętrzną i stroną wewnętrzną włókna nerwowego, a mianowicie podczas gdy strona jego zewnętrzna posiada ładunek dodatni, to strona wewnętrzna jest naelektryzowana ujemnie. [więcej w: termoablacja ultradźwiękowa, pleuroskopia, pomysł na zdrową kolację ]

Powiązane tematy z artykułem: pleuroskopia pomysł na zdrową kolację termoablacja ultradźwiękowa