Istote szara, umieszczona miedzy slupami brzusznymi i grzbietowymi, bedziemy nazywac -istota szara posrodkowa

Na przekroju poprzecznym rdzenia istota szara posiada kształt litery H o grubych i tępo kończących się ramionach, skierowanych ku dołowi – słupach brzusznych (columnae ventrałesy i wysmukłych – słupach grzbietowych (columnae doreales), osiągających nieomal powierzchnię zewnętrzną rdzenia. Istotę szarą, umieszczoną między słupami brzusznymi i grzbietowymi, będziemy nazywać –istotą szarą pośrodkową (subst, grisea oentralis), Widnieje w niej otwór, stanowiący przekrój poprzeczny ciągnącego się wzdłuż całego rdzenia -przewodu ośrodkowego (canaiis ceruraiis), wysłanego ependymą. Wnętrze przewodu ośrodkowego jest wypełnione – płynem mózgowo-rdzeniowym (liquor cerebro-spinalis). W niektórych odcinkach rdzenia, na pograniczu między słupem brzusznym i grzbietowym, odchodzi od istoty szarej pośrodkowej niski – słup boczny (columna lat. ). Zaznaczymy na razie tylko tyle, że ze. słupem grzbietowym pozostaje w związku korzonek grzbietowy, ze słupem zaś brzusznym korzonek brzuszny. Dzięki obecności tych słupów istoty szarej oraz korzonków można podzielić istotę białą na trzy odcinki, zwane – powrózkami(funiculi). Są to: – powrózek brzuszny (funiculus rentralis), rozpościerający się między szczeliną pośrodkową brzuszną i korzonkiem brzusznym. –Powrózek boczny (funiculuslat. ), zawarty między obu słupami istoty szarej i wreszcie-powrózek grzbietowy (funiculus dorsalie), ograniczony z boku słupem grzbietowym, a pośrodkowo –przegrodą pośrodkową (septum medianum}, ciągnącą się prostopadle od dna rowka pośrodkowego grzbietowego do istoty szarej pośrodkowej . [więcej w: szpital pruszków wrzesin, test inteligencji emocjonalnej golemana, jack russell terrier allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: jack russell terrier allegro szpital pruszków wrzesin test inteligencji emocjonalnej golemana