miedzy slupem brzusznym i grzbietowym

W niektórych odcinkach rdzenia, na pograniczu między słupem brzusznym i grzbietowym, odchodzi od istoty szarej pośrodkowej niski – słup boczny(columna lat. ). Zaznaczymy na razie tylko tyle, że ze. słupem grzbietowym pozostaje w związku korzonek grzbietowy, ze słupem zaś brzusznym korzonek brzuszny. Dzięki obecności tych słupów istoty szarej oraz korzonków można podzielić istotę białą na trzy odcinki, zwane – powrózkami (funiculi). Są to: – powrózek brzuszny (funiculus rentralis), rozpościerający się między szczeliną pośrodkową brzuszną i korzonkiem brzusznym. Powrózek boczny (funiculuslat. ), zawarty między obu słupami istoty szarej i wreszcie –powrózek grzbietowy (funiculus dorsalie), ograniczony z boku słupem grzbietowym, a pośrodkowo – przegrodą pośrodkową(septum medianom), ciągnącą się prostopadle od dna rowka pośrodkowego grzbietowego do istoty szarej pośrodkowej. [hasła pokrewne: tasiemiec szczurzy, dieta owocowo warzywna opinie, dieta dukana faza 1 produkty ]

Powiązane tematy z artykułem: dieta dukana faza 1 produkty dieta owocowo warzywna opinie tasiemiec szczurzy