neuron jest komórka dwuwypustkowa

W przypadkach, gdy neuron jest komórką dwuwypustkową, to jedną z wypustek stanowi neuryt, drugą zaś dendryt. Punkt odejścia od ciała komórkowego neurytu poznajemy po tym, że brak jest tutaj ciałek Nissla. Obydwa rodzaje wypustek mogą wykazywać różną długość: niektóre z nich kończą się w najbliższym sąsiedztwie ciała komórki, inne natomiast, a mianowicie te, które udają się do narządów odległych, mogą osiągać u ssaków długość dochodzącą do kilku metrów W zależności od długości neurytu, rozróżniamy dwa zasadnicze typy neuronów. W-neuronie I typu Golgiego neuryt jest długi i niekiedy wychodzi daleko poza obrąb układu nerwowego ośrodkowego, w neurycie zaś –II typu Golgiegoneuryt kończy się już w pobliżu ciała komórkowego. Zarówno neu-ryt, jak i dendryty mogą oddawać po drodze mniej lub więcej liczne odgałęzienia- bocznice a często kończą się rozchodzącym się drzewiasto pęczkiem włókienek, zwanym – telodendrionem. Zasadniczą cechą. wyróżniającą neuryt od dendrytów, jest ta, że podczas gdy w neurycie bodziec przebiega od ciała komórkowego (odkomórkowo), to w dendrytach podnieta wędruje w kierunku do ciała komórkowego (dokomórkowo). Zjawisko to jest objawem tzw. polaryzacji dynamicznej neuronów(van Gehuchten 1906), stanowiącej podstawę fizjologii układu nerwowego. [przypisy: komora trzecia, oczyszczanie jelita grubego domowymi sposobami, jack russell terrier allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: jack russell terrier allegro komora trzecia oczyszczanie jelita grubego domowymi sposobami