neurony jadra wspólczulnego maja zwiazek z miesniówka ukladu oddechowo-pokarmowego

Ze względu na to, że neurony jądra współczulnego mają związek z mięśniówką układu oddechowo-pokarmowego oraz układu krwionośnego i wreszcie z gruczołami, mamy zatem przed sobą – neurony trzewno-ruchowe. W powyższym świetle charakterystyka korzonka brzusznego (radix ventr. ) przedstawia się następująco: jest to pęczek neurytów jąder ruchowych słupa brzusznego i neurytów jądra współczulnego, przeprowadzający bodźce z rdzenia, a więc z układu nerwowego ośrodkowego do efektorów (mięśnie somatyczne, mięśniówki trzewne, gruczoły). Mówiąc o korzonku brzusznym, nazywamy go często również – korzonkiem ruchowym, gdyż istotnie składa się on z włókien somatyczno- i trzewno-ruchowych, przeprowadzających podniety odśrodkowo ku obwodowi. Zniszczenie korzonka brzusznego pociąga za sobą takie same skutki, jak zniszczenie jąder ruchowych słupa brzusznego i jądra współczulnego. Tymi skutkami są: porażenie odpowiednich mięśni somatycznych oraz zaburzenia w działalności ruchowo-wydzielniczej trzew. U podstawy słupa grzbietowego znajduje się inne skupienie neuronów. Jest to jądro grzbietowe Clarkea-Stillinga (nucleus doreaiis Clarkei-Stillingi) , wyróżnicowujące się tylko u ssaków. [więcej w: dermotan cena, tasiemiec uzbrojony objawy, tasiemiec szczurzy ]

Powiązane tematy z artykułem: dermotan cena tasiemiec szczurzy tasiemiec uzbrojony objawy