neurony skojarzeniowe dlugie

Drugą kategorię neuronów powrózkowych stanowią – neurony skojarzeniowe długie. Zasadniczą cechą tych neuronów jest cecha kojarzenia, tj. w pewnym stopniu uzgadniania czynności dwóch innych neuronów, znajdujących się na różnych wysokościach rdzenia. A więc np. neuronem skojarzeniowym będzie neuron, uzależniający od siebie dwa neurony, z których jeden znajduje się np. na wysokości IV kręgu szyjnego (C IV), a drugi jest umieszczony w odcinku rdzenia na poziomie kręgu piersiowego XI (Th. XI). Jeżeli neurony, w ten sposób uzgodnione w swej pracy, znajdują się po tej samej stronie rdzenia, to wówczas odpowiedni neuron skojarzeniowy długi nazywamy-neuronem skojarzeniowym tożstronnym (homolateralnym),jeżeli jednak wspomniane neurony znajdują się jeden po stronie prawej, a drugi po stronie lewej rdzenia, to wtedy neuron skojarzeniowy otrzymuje nazwę – neuronu skojarzeniowego naprzemianstronnego (hetero lateralnego). Jak z powyższego wynika, poszczególne odcinki rdzenia są z sobą uzależnione i pracują we wzajemnym porozumieniu właśnie przy pomocy neuronów skojarzeniowych długich. [więcej w: telefon zaufania hiv, telefon zaufania hiv olsztyn, klinika telefon zaufania hiviczna warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: komora trzecia telefon zaufania hiv termoablacja ultradźwiękowa