neurony trzewno-czuciowe

Nie jest rzeczą ostatecznie rozstrzygniętą, ale bardzo prawdopodobną. że w obrębie zwoju rdzeniowego znajduje się jeszcze inny rodzaj neuronów. Mam na myśli –neurony trzewno-czuciowe, których dendryty udają się do trzew, a neuryty wchodzą w skład korzonka grzbietowego i stanowią tam – włókna trzewno-czuciowe, kończące się w istocie szarej rdzenia. W ten sposób budowa korzonka grzbietowego przedstawia się jako skupienie – włókien (neurytów) somatyczno-trzewno-czuciowych, odchodzących od zwoju rdzeniowego i znajdujących swe zakończenia w istocie szarej rdzenia, a częściowo i w nadbudówce rdzenia, tj. w – rdzeniomózgowiu(myelencephalon). Korzystając ze sposobności, pragnę tutaj zwrócić uwagę na jeden szczegół, niezwykle ważny, który powtarza się w różnych wariantach we wszystkich odcinkach układu nerwowego ośrodkowego. Otóż, podczas gdy włókna ruchowe nerwów rozpoczynają się zawsze w jądrach, umieszczonych w obrębie istoty szarej samego rdzenia, to włókna czuciowe mają swój rzeczywisty początek w neuronach, ześrodkowanych poza obrębem rdzenia, a więc w zwojach kręgowych. [przypisy: paradygmaty zdrowia, wampiry i świry cda, tasiemiec szczurzy ]

Powiązane tematy z artykułem: paradygmaty zdrowia tasiemiec szczurzy wampiry i świry cda