Neuryty komórek jader ruchowych

Neuryty komórek jąder ruchowych opuszczają niebawem istotę szarą, przedzierają się następnie w kierunku brzusznym poprzez istotę białą i wreszcie opuszczają rdzeń kręgowy, tworząc większość włókien, wchodzących w skład korzonka brzusznego. Ponieważ w dalszym ciągu neuryty te nawiążą ścisłą łączność z miocytami prążkowanymi pochodzenia somatycznego, możemy zatem komórki te określić mianem –neuronów somatyczno-ruchowych. U podstawy słupa brzusznego albo w zrębie słupa bocznego znajdujemy drugie, ale znacznie mniejsze skupienie neuronów. Jest to –jądro współczulne rdzeniowe (nucleus sympathics. n. iruermedio-Iateralie) . I) Pod nazwą – jąder(nuclei) będziemy stale rozumieć skupienia komórek nerwowych o identycznej budowie i jednakowym znaczeniu czynnościowym. Neuryty komórek jądra współczulnego opuszczają rdzeń wraz z neurytami komórek jąder ruchowych, wchodząc w skład korzonka brzusznego i wreszcie kończą się telodendrionami dookoła neuronów zwoju współczulnego podkręgowego. [hasła pokrewne: test inteligencji emocjonalnej golemana, termoablacja ultradźwiękowa, rękawice bramkarskie allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: rękawice bramkarskie allegro termoablacja ultradźwiękowa test inteligencji emocjonalnej golemana