Przedłużone stosowanie dabigatranu, warfaryny lub placebo w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej AD 4

Wyniki bezpieczeństwa obejmowały duże krwawienie i istotne klinicznie krwawienie. Centralne komitety, których członkowie nie zdawali sobie sprawy z przydzielonych im zadań leczenia, osądzali podejrzane przypadki nawracającej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, krwawienia, zgonu, ostrych zdarzeń wieńcowych (jak również zdarzeń naczyniowo-mózgowych w badaniu kontrolnym placebo) oraz nieprawidłowości funkcji wątroby (zgodnie z kliniczne i rutynowe dane laboratoryjne). Analiza statystyczna
Aktywne badanie kontrolne zostało zaprojektowane w celu wykazania, że dabigatran nie ustępuje warfarynie w zapobieganiu nawrotowej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej (w tym śmierci związanej z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową). Wielkość próby została ustalona na podstawie oczekiwanej stopy pierwotnego wyniku skuteczności 2,0% w obu grupach, 5-8 z mocą 85%, aby wykluczyć współczynnik ryzyka 2,85 (margines nieineriorności dla współczynnika hazardu), 3,9-14 i bezwzględny wzrost ryzyka nawrotowej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej o 2,8 punktu procentowego po 18 miesiącach (margines nieinstancji dla różnicy ryzyka), przy jednostronnym poziomie alfa 0,025. Aby spełnić te wymagania, oszacowaliśmy, że będziemy musieli zarejestrować 2000 pacjentów. W opisanej powyżej poprawce do protokołu próbkę zwiększono do 2850 pacjentów. Szczegóły dotyczące obliczania wielkości próby i określenia marginesu nieistotności podano w Dodatku uzupełniającym.
Zmieniony protokół badania aktywnej kontroli zaowocował populacją badaną o czasie trwania leczenia od 6 do 36 miesięcy. W związku z tym, protokół został poddany kolejnej rewizji w celu pogrupowania uczestników badania w trzy kohorty zgodnie z czasem trwania leczenia (<18 miesięcy, 18 miesięcy lub> 18 miesięcy) i przeprowadzenia metaanalizy tych trzech grup dla podstawowego wyniku skuteczności. . Szczegóły tej metody analitycznej znajdują się w Dodatku Uzupełniającym. Wcześniej zdefiniowane analizy stanowiły współczynnik ryzyka w planowanym okresie leczenia i różnica ryzyka po 18 miesiącach. Obie oceny musiały spełnić kryteria antygrawitacyjne, aby dabigatran był oceniany jako nie gorszy.
Badanie kontrolne placebo zostało zaprojektowane w celu ustalenia, czy dabigatran był lepszy od placebo w zapobieganiu nawrotowej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej. Przyjęliśmy 70% redukcję względnego ryzyka pierwotnego wyniku leczenia dabigatranem15 i zaplanowaliśmy, że moc 95% pozwoli wykryć tę różnicę przy jednostronnym alfa 0,05; na podstawie tych specyfikacji wymaganych było 36 zdarzeń. Przy założonej częstości pierwotnego wyniku 3% po 6 miesiącach w grupie placebo potrzebna była próba około 1800 pacjentów
[więcej w: rękawice bramkarskie allegro, szpital pruszków wrzesin, test inteligencji emocjonalnej golemana ]

Powiązane tematy z artykułem: rękawice bramkarskie allegro szpital pruszków wrzesin test inteligencji emocjonalnej golemana