Te ciala powoduja równiez jadowitosc surowicy

Te ciała powodują również jadowitość surowicy. Na podstawie tych faktów można wyciągnąć wnioski, że białko w tym wypadku nie odgrywa żadnej roli, a zjawisko wstrząsu związane jest z fizyko- chemicznymi stanami ciał, które działają zarówno w stanie zawiesiny i rozpuszczone. Chodzi tu o zmianę dyspersji w grubo-cząsteczkową, daje się widzieć w nefelometrze lub w aglutynoskopie. Zmiany w dyspersji są związane z globulinami, a jadowitość jest związana ze stopniem wypadania frakcji globulinowej. 2. Teoria dyspresji Pierwsza teoria komórkowa była wypowiedziana przez Kretza, a punktem jej wyjścia była teoria bocznych łańcuchów Ehrlicha. Według niego wprowadzenie jadu do ustroju wywołuje albo wzmożone wytwarzanie się przeciwciał, które krążą we krwi, albo też przeciwciała zatrzymuj ą się w komórkach. Jeżeli przeciwciała krążą we krwi-będziemy mieli odporność, jeże zaś zatrzymają się w komórce, to wystąpi nadwrażliwość. [więcej w: tasiemiec szczurzy, wampiry i świry cda, termoablacja ultradźwiękowa ]

Powiązane tematy z artykułem: tasiemiec szczurzy termoablacja ultradźwiękowa wampiry i świry cda