Utrzymanie tempa w czasach – ustawa o niedyskryminacji w zakresie informacji genetycznej z 2008 r

Kiedy w 1995 r. Wprowadzono pierwsze ustawodawstwo federalne, które zapobiegało niewłaściwemu wykorzystywaniu informacji genetycznej, wiele osób z sektora opieki zdrowotnej, badań naukowych i polityki uznało środek za wybiegający w przyszłość. Inni nazywali to przedwczesnym. W końcu naukowcy właśnie szykowali się do rozpoczęcia sekwencjonowania ludzkiego genomu. Dostępnych było jedynie około 300 testów genetycznych, z których większość dotyczy rzadkich chorób i zwykle wykonywanych w warunkach badawczych. Jednak przewidując eksplozję klinicznego znaczenia testów genetycznych i wyczuwając rosnące zaniepokojenie Amerykanów, że ich informacje genetyczne mogą być wykorzystane przeciwko nim przez ubezpieczycieli zdrowotnych i w miejscu pracy, my i wielu innych przekonaliśmy się, że reformy były potrzebne jak najszybciej. 1,2 Niewiele wiemy, że tak szybko, jak to możliwe oznaczałoby 13-letnią sagę legislacyjną, której kulminacją był 21 maja 2008 r. Podpisanie przez Prezydenta George a W. Busha ustawy o zakazie informacji genetycznej (GINA) z 2008 r. ostatnio w Stanach Zjednoczonych obowiązuje ustawa federalna, która chroni konsumentów przed dyskryminacją ze strony ubezpieczycieli zdrowotnych i pracodawców na podstawie informacji genetycznych (patrz Przewodnik po GINA).
Szybki przewodnik po GINA
Co robi GINA
Zabrania grupowym i indywidualnym ubezpieczycielom zdrowotnym wykorzystywania danych genetycznych danej osoby przy ustalaniu kwalifikowalności lub składek
Zakazuje ubezpieczycielowi żądania lub wymagania, aby osoba została poddana testowi genetycznemu
Zakazuje pracodawcom wykorzystywania informacji genetycznej danej osoby przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu, takich jak zatrudnianie, zwalnianie, przydział zadań lub inne warunki zatrudnienia
Zakazuje pracodawcom żądania, wymagania lub zakupu informacji genetycznych dotyczących osób lub członków ich rodzin
Będzie egzekwowana przez Departament Zdrowia i Opieki Społecznej, Departament Pracy i Departament Skarbu, wraz z Komisją ds. Zatrudnienia Równych Szans; środki zaradcze za naruszenia obejmują działania naprawcze i kary pieniężne
Co GINA nie robi
Nie stanowi przeszkody dla dostawców usług zdrowotnych w zakresie rekomendowania pacjentom testów genetycznych
Nie wymaga ubezpieczenia dla żadnego konkretnego testu lub leczenia
Nie zakazuje ubezpieczenia medycznego w oparciu o aktualny stan zdrowia
Nie obejmuje ubezpieczenia na życie, niepełnosprawności ani opieki długoterminowej
Nie dotyczy członków wojska
Kluczowe terminy
Informacje genetyczne obejmują informacje o: badaniach genetycznych danej osoby
Testy genetyczne członków rodziny osoby (do krewnych czwartego stopnia włącznie)
Każda manifestacja choroby lub zaburzenia u członka rodziny
Udział osoby lub członka rodziny w badaniach obejmujących badania genetyczne, doradztwo lub edukację

Testy genetyczne odnoszą się do testów oceniających genotypy, mutacje lub zmiany chromosomalne
Przykłady testów chronionych to: Testy mutacji BRCA1 / BRCA2 (rak sutka) lub HNPCC (rak okrężnicy)
Klasyfikacje właściwości genetycznych istniejącego guza, aby pomóc w określeniu terapii
Testy na mutacje choroby Huntingtona
Badanie przesiewowe w kierunku zaburzeń, takich jak mukowiscydoza, anemia sierpowata, rdzeniowy zanik mięśni i zespół łamliwego chromosomu X

Rutynowe testy, takie jak pełna morfologia krwi, testy cholesterolu i testy funkcji wątroby nie są chronione przez GINA
W latach między początkiem GINA a jego uchwaleniem, informacje genomiczne wzrosły w postępie geometrycznym, rewolucjonizując prawie wszystkie dziedziny badań biomedycznych i, jak wierzę, obiecują ostateczną transformację opieki zdrowotnej
[przypisy: szpital pruszków wrzesin, rękawice bramkarskie allegro, usg tarczycy bydgoszcz ]

Powiązane tematy z artykułem: rękawice bramkarskie allegro szpital pruszków wrzesin usg tarczycy bydgoszcz