Wypustki neuronów

Wypustki neuronów służą do nawiązywania łączności z innymi neuronami lub z poszczególnymi narządami. Łączność między dwoma neuronami wyobrażamy sobie w ten sposób, że neuryt jednego neuronu pozostaje w związku z dendrytem neuronu drugiego, jest jednak rzeczą nie ustaloną dotychczas ostatecznie czy związek ten, zwany synapsą, polega wyłącznie na zetknięciu ze sobą obu wypustek (S. Ramon y Cajal), czy też istnieje między nimi ciągłość plazmatyczna (Held). Oczywiście, w przypadku pierwszym neuron posiadałby pełną autonomię morfologiczną, natomiast w przypadku drugim cały układ nerwowy miałby postać jednego wielkiego syncytiurn o słabo wyosobnionych granicach komórkowych. Związek neuronów z narządami ciała wypowiada się grosso modo dwojako. Jeśli chodzi o neuryty, to nawiązują one łączność z – efektorami, tzn. z miocytami lub z komórkami . gruczołowymi, przesyłając im bodźce, powstałe w ciele komórkowym neuronu, dendryty zaś wchodzą w związek z narządami zmysłów, czyli z receptorami, odbierając od nich podrażnienia i przekazując je dalej do ciała neuronu. [przypisy: viagra bez recepty w aptece, test inteligencji emocjonalnej golemana, paradygmaty zdrowia ]

Powiązane tematy z artykułem: paradygmaty zdrowia test inteligencji emocjonalnej golemana viagra bez recepty w aptece