Znaczenie neuronów powrózkowych moze byc dwojakie

Należy zaznaczyć, że każde z tych ramion może w swej wędrówce oddawać – bocznice, kończące się wcześniej w istocie szarej. Znaczenie neuronów powrózkowych może być dwojakie. Jedne z nich, które możemy nazwać neuronami szlakowymi, odznaczają się długością swych wypustek które poza tym kończą się w wyższych nadbudówkach układu nerwowego ośrodkowego (mam na myśli różne składowe mózgowia). Jak już z samej nazwy wynika, włókna (tj. neuryty i dendryty) neuronów szlakowych tworzą –szlaki nerwowe, o których budowie będzie mowa później. Ograniczę się tutaj do uwagi, że zrąb powrózków istoty białej rdzenia jest w przeważającej swej części zbudowany właśnie ze szlaków nerwowych, a więc z wiązek włókien nerwowych, łączących ze sobą mniej lub więcej oddalone od siebie ośrodki nerwowe 1). [hasła pokrewne: komora trzecia, osłonka schwanna, dieta dukana faza 1 produkty ]

Powiązane tematy z artykułem: dieta dukana faza 1 produkty komora trzecia osłonka schwanna